نادیه فضل هستم، متولد شهر کابل

تحصیلاتم را دررشته حقوق و علوم سیاسی در کابل به پایان رسانیده ام و از 29 سال به اینسو در آلمان زندگی می کنم.

سه کتاب شعر از من منتشر شده است.

پرنیان خیال

جوانه های سبز غزل

ابرها بر شانه

یک کتاب کودکان را از آلمان به فارسی برگردان کرده ام به نام.

به روز شنبه سمس به خانه برگشت

از سال 1992 در عرصه های رسانه یی فعالیت دارم.

نوشته های زیادی از من در رسانه های درون مرزی و برون مرزی منتشر شده شده اند.

بیشترین نوشته هایم بر محور زندگی زنان است.

در این صفحه حتمآ نوشته های پیشینم را هم می خوانید.

در ضمن از چهارده سال به اینسو در رادیو صدای آلمان کار می کنم.

دوست دارم این صفحه خانه ی گرم صمیمت و تبادل نظر من و شما باشد.

با مهر

نادیه فضل

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Nadia Fasel